Half miljoen voor opleuken plein gemeentehuis, GDP tegen

De gemeenteraad heeft vanavond besloten om het plein voor het gemeentehuis en de buitenruimte daaromheen voor een half miljoen Euro op te knappen. Goois Democratisch Platform heeft altijd gesteld dat dat wel héél veel geld is voor het “opleuken” van een pleintje. We kunnen ons geld immers maar één keer uitgeven en in een tijd dat de gemeente de touwtjes aan elkaar moet knopen is het de vraag of dit een doelmatige besteding is. Ook met in ons achterhoofd de vele miljoenen die al zijn stukgeslagen op de verbouwing van het gemeentehuis zelf.

Daarom heeft onze fractie nog vóórdat het project, inclusief het participatietraject, van start ging, het college opgeroepen om hier niet onnodig veel geld in te investeren. Wij stonden daarin niet alleen, want een meerderheid van de raad heeft op een later moment onze motie gesteund waarmee het college werd opgeroepen om óók een “budget-variant” voor de herinrichting aan de gemeenteraad voor te leggen. In die variant zouden alléén de hoogst noodzakelijke aanpassingen verwerkt moeten zijn, zoals de toegankelijkheid van het gemeentehuis voor minder- en invaliden. En met behoud van zoveel mogelijk parkeerplaatsen.

Tot onze spijt heeft het college deze motie niet goed uitgevoerd. Wat nu voorligt is eigenlijk alleen een voorkeursvariant waarin het college naar eigen zeggen de uitkomsten van het participatietraject combineert met de opdracht uit de motie, namelijk een sobere inrichting binnen het financieel kader. Maar dat was niet de opdracht, want in deze variant worden ook allerlei ‘nice to haves’ toegevoegd, zoals een ‘pannaveldje, vlonders, nieuwe bankjes en bomen. Verder verdwijnt er 12,5% van de al krappe parkeergelegenheid. Van de duurdere, of eigenlijk beter gezegd de te dure variant heeft de raad alleen een tekeningetje ontvangen. Daardoor kan de raad naar ons oordeel nu geen goede afweging maken tussen verschillende varianten.

Met dit project heeft het college zich ten doel gesteld om de participatie met belanghebbenden op het één na hoogste niveau van de participatieladder te laten plaatsvinden, namelijk co-productie. Dat was natuurlijk een nobel streven waar het college ons geheel aan zijn zijde vindt, maar helaas moeten wij constateren dat het proces niet vlekkeloos is verlopen. Doordat de gestelde financiële kaders onvoldoende in het proces zijn betrokken, is de initiële uitkomst onrealistisch gebleken en heeft de gemeente uiteindelijk zélf een compromisvoorstel gemaakt. Dat is geen co-productie en je kan je afvragen of je daarvoor een externe partij 80.000 Euro (!!) aan begeleidingskosten moet betalen. Dat neemt niet weg dat het op zich prettig is dat omwonenden en andere belanghebbenden zich wel in dit compromisvoorstel kunnen vinden. Ook zijn wij blij dat de ijsbaan en de kermis in deze opzet blijven passen.

Voordat onze fractie de balans heeft opgemaakt, hebben wij ook de mening van een brede groep inwoners gepeild. Zowel online, als offline. Op basis daarvan voelen wij ons gesterkt in het standpunt dat deze substantiële uitgave van een half miljoen Euro, zeker in een tijd van bezuinigingen, buiten proportioneel is voor het gestelde doel. Wij vinden het teleurstellend en stuitend dat het college niet conform de motie óók een “budget-variant” heeft voorgelegd, want nu konden wij niet anders dan tegen dit voorstel stemmen.

Met betrekking tot een amendement van het CDA over een lift voor mindervaliden, het volgende. Wij hebben altijd gezegd dat wij alleen voor de hoogst noodzakelijke aanpassingen zijn, bijv. om het gemeentehuis beter toegankelijk te maken voor mensen die minder mobiel zijn. Echter zijn wij niet overtuigd dat een lift hiervoor de enige en de beste oplossing is. Behalve de hoge investering en jaarlijkse onderhoudskosten, leert de ervaring dat dergelijke systemen dikwijls nieuwe problemen opleveren; zoals vandalisme, technische storingen, etc. Als dan ook de helling is verdwenen om plaats te maken voor extra parkeerplaatsen, kunnen mindervaliden, waaronder overigens ook niet-rolstoelgebruikers, überhaupt niet meer via de hoofdentree naar binnen. En de oplossing hoeft niet ingewikkeld te zijn. De helling is namelijk niet te steil, het probleem zit in de draai halverwege die te krap is. Dat is naar wij hebben begrepen eenvoudig op te lossen door het glasscherm in te korten. Wij hebben de wethouder dan ook gevraagd om hier nog eens goed naar te kijken en we hebben dus tegen het amendement gestemd.