Hoe staat het eigenlijk met “De Gooise Moordenaar”

Medio 2018 heeft Goois Democratisch Platform vragen gesteld over de plannen voor de herinvoering van “De Gooise Moordenaar”, een “tramlijn” die diverse toeristische plekken in ’t Gooi e.o. weer zou moeten gaan verbinden. Het college gaf toen aan een potentiële meerwaarde te zien voor de toeristische aantrekkingskracht van o.a. onze gemeente en was dan ook bereid om in samenspraak met andere gemeenten de (financiële) mogelijkheden van dit particuliere initiatief te onderzoeken. Daarna hebben we helaas niks meer mogen vernemen en met het nieuwe bestemmingsplan van Speelpark Oud Valkeveen e.o. is dit onderwerp weer actueel. Daarom heeft onze fractie hier opnieuw vragen over gesteld aan het college:

Vraag 1
Wat is de status van dit initiatief?

Vraag 2
Wat is de uitkomst geweest van het gezamenlijke onderzoek met buurgemeenten naar de mogelijkheden om dit initiatief te ondersteunen?

Vraag 3
Wat is hierbij de afweging en het standpunt van specifiek Gooise Meren geweest?

Vraag 4
Is hierbij de mogelijkheid betrokken om de “tramlijn” te laten fungeren als pendeldienst voor bezoekers van Speelpark Oud Valkeveen, teneinde de verkeers- en parkeeroverlast te verkleinen?

Wij zullen jullie uiteraard informeren over de beantwoording van deze vragen.