Onderzoek naar bewonersplatforms Gooise Meren

In opdracht van onze fractie heeft een groep studenten van de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar burgerparticipatie binnen onze gemeente en de inzet van bewonersplatforms in het bijzonder. Daarbij is o.a. gekeken naar de verwachtingen over en weer en de mate waarin bewonersplatforms invloed kunnen uitoefenen op en samenwerken met  de gemeente. Ook is er een vergelijking gemaakt met hoe dat voor de fusie was.

Wij zijn blij met de verfrissende uitkomsten van het onderzoek en hebben dit inmiddels aangeboden aan het college. De wethouder heeft toegezegd de resultaten te betrekken bij de totstandkoming van een nieuw beleidskader voor bewonersplatforms.

Lees hier het gehele onderzoek.