Wat zijn de gevolgen van een besluit m.b.t. de geurcirkel van Givaudan en het stikstofbesluit voor bouwprojecten zoals de Borgronden?

Recent heeft de Provincie Noord Holland een besluit genomen inzake een eerder afgegeven omgevingsvergunning van smaakstoffenfabriek Givaudan in Naarden. Daarbij zijn de voorschriften gewijzigd. Daarnaast staan vele bouwprojecten in ons land op de tocht, nadat de RvS een streep zette door het stikstofprogramma van de overheid.

Goois Democratisch Platform vraagt zich af welke gevolgen dit heeft voor bouwprojecten in onze gemeente, waaronder de Borgronden, Stork, Crailo, centrumplan Keverdijk en de Krijgsman. Daarom hebben wij het college hierover vragen gesteld. Wordt vervolgd.