Vaarverbinding en passantenhaven van de baan

Vandaag is bekend geworden dat er ter hoogte van de Naardertrekvaart geen vaarverbinding komt tussen de Vecht en het Gooimeer. Dat betekent ook dat er op de kop van het industrieterrein geen passantenhaven zal worden aangelegd, hooguit wat aanlegsteigers en een verbetering van de zichtlijnen. De Provincie Noord Holland heeft dit in overleg met o.a. de gemeente Gooise Meren besloten, omdat de kosten inmiddels de pan uitrijzen en er geen politiek en maatschappelijk draagvlak voor de plannen lijkt te zijn. De overige maatregelen uit het gebiedsprogramma “Naarden buiten de Vesting” gaan wel gewoon door.

Goois Democratisch Platform heeft zich altijd zeer kritisch opgesteld tegenover de plannen voor een vaarverbinding en een passantenhaven. Wij zijn dan ook van mening dat dit de enige juiste beslissing is. Wij hebben ons altijd hardop afgevraagd of de megalomane kosten van het project in verhouding stonden tot de meerwaarde ervan voor onze gemeente. De financiële risico’s en de gevolgen voor het wegverkeer door de langere dichtligtijden van bruggen waren bovendien groot. Daarnaast waren de plannen strijdig met de belangen van o.a. direct omwonenden en de Roeivereniging Naarden. Onze fractie heeft uitgebreid de tijd genomen om met die belanghebbenden te spreken. In de raad hebben wij er altijd op gewezen dat de gevolgen van de plannen niet te overzien waren, terwijl de trein maar doordenderde. Daar komt nu een einde aan.

Voor meer informatie, lees het Persbericht.