Nog veel vragen over bestemmingsplan Oud Valkeveen

Vanavond behandelt de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied Oud Valkeveen. In het plan worden o.a. oplossingen gezocht voor de verkeers- en parkeerproblematiek die wordt veroorzaakt door bezoekers van Speelpark Oud Valkeveen. Dit houdt de gemoederen flink bezig, zo blijkt ook uit het aantal zienswijzen op het plan.

Bij onze fractie leven ook nog tal van vragen. Een deel daarvan zullen wij vanavond stellen, waarbij we vooral ingaan op de vraag of je natuur moet opofferen voor het parkeren van auto’s. Maar omdat er maar beperkt tijd is, stellen wij ook schriftelijke vragen aan het college. Die gaan o.a. over bezoekersaantallen en onveilige situaties op de toegangswegen.

Je leest de vragen hier. Wordt vervolgd.