Scouting geen sport, wel meer de aandacht

In de laatste raadsvergadering voor het reces hebben we aandacht gevraagd voor de scouting-verenigingen in onze gemeente. Deze verenigingen bieden een groot aantal jongeren al jaren een uiteenlopend sociaal-educatief programma, met zowel aandacht voor het land als voor het water. Toch hebben verschillende verenigingen het moeilijk. Structurele kosten zijn vaak hoger dan inkomsten en aanspraak maken op ‘potjes’ van de gemeente lukt niet altijd. Zo schrijft één van de verenigingen onze dat zij al 14 jaar geen subsidie van onze gemeente hebben gekregen.

Daarom hebben wij met een motie opgeroepen om bij de definitie van sport ook rekening te houden met de scouting-verenigingen. Het is nu namelijk zo dat iets pas een sport is – en dus ook sportsubsidie kan krijgen – als de activiteit erkend wordt door het NOC*NSF. Sta je niet op hun ‘lijst’, dan ben je officieel geen sport en mag je ook geen aanspraak maken op sportsubsidies of andere financiële ondersteuning die gericht is op sport. Door het college op te roepen om verder te kijken dat het lijstje van het NOC*NSF, willen wij het voor onze scouting-verenigingen makkelijker maken om ook aanspraak te maken op financiële middelen die ze zo hard nodig hebben.

De motie heeft het helaas niet gehaald. Wel hebben diverse partijen zich uitgesproken over de waardering voor en het belang van de scouting-verenigingen. Wij zullen na het reces dan ook verder gaan met onze missie. Diverse scouting-verenigingen hebben bijvoorbeeld al aangeboden dat een bezoek aan hun terreinen altijd mogelijk is. Daarnaast willen we ook op politiek vlak blijven onderzoeken hoe we de verenigingen kunnen helpen. Tijdens het reces zullen de verenigingen onderling bespreken welke wensen en belangen zij hebben. Zo kunnen we in gezamenlijkheid optreden en zo nog meer bereiken. Na het reces zetten we dan ook de volgende stap in het onder de aandacht brengen van scouting. Misschien niet als sport, maar wel als een belangrijk verenigingsverband in onze gemeente.