Parkeernorm: alleen als het uit komt

Bij de behandeling van het ontwerp bouwplan Zwarteweg 6-8 heeft Goois Democratisch Platform geageerd tegen het voornemen van het college om af te wijken van de gebruikelijke parkeernorm. Als het aan het college en een meerderheid van de raad ligt, hoeft de projectontwikkelaar maar de helft van de circa 65 benodigde parkeerplaatsen te realiseren. Want, zo is de redenatie, de mensen die hier komen wonen hebben veelal geen auto en het treinstation is vlakbij.

Drogredenen wat GDP betreft en daarom dienden wij een amendement in om alsnog de geldende parkeernorm als uitgangspunt te nemen. Doe je dat niet, dan zal daar precedentwerking van uit gaan en ontstaat er op de Zwarteweg een zeer onwenselijke situatie. Het amendement werd niet aangenomen. De raad staart zich blind op de zo gewenste komst van sociale huurwoningen. Dat vindt onze fractie ook belangrijk, maar wij zien genoeg mogelijkheden om het parkeren in de directe omgeving op te lossen (niet zijnde openbaar terrein). Bovendien verbaast het ons dat er bij het woningbouwproject de Bredius in Muiden niet te praten viel over de parkeernorm, en nu ineens wel.

Het plan komt op een later moment terug in de raad.