Gemeente faalt aan alle kanten bij bouwplan Albert Grootlaan en de raad laat het gebeuren

Deze week behandelde de raad het bouwplan op de Albert Grootlaan, hieronder de inbreng van GDP:

Het bouwplan op de Albert Grootlaan heeft in potentie grote invloed op het woongenot van zo’n 18 omwonenden. Bij dergelijke ingrijpende veranderingen in de woonomgeving, zou de gemeente oog moeten hebben voor de belangen van betrokken. De gemeente zou haar oor te luister moeten leggen, om – samen met alle belanghebbenden – tot een passende oplossing te komen. Wat we hier echter zien, is een brevet van onvermogen waar het gaat om burgerparticipatie. Een proces waar de gemeente het schaamrood van op de kaken zou moeten krijgen. Maar in plaats van terug aan tafel te gaan, drukt het college dit plan er liever doorheen. Want wat moeten we met zo’n “tiny forest” middenin een woonwijk?

Dat de huidige functie van het terrein geen toekomst heeft, is duidelijk en daarover bestaat ook geen verschil van mening. Maar wát je er neerzet en hoe je omgaat met de belangen van omwonenden is een heel andere discussie. Dat had een eerder college van de gemeente Naarden ook in de gaten, toen in een B&W advies uit 2015 werd opgetekend dat de aangrenzende percelen gecompenseerd zouden moeten worden d.m.v. een zo mogelijk over te dragen groenstrook. Met dat advies is in het verdere proces nooit meer wat gedaan. Niemand weet waarom. Het advies kwam ongeveer gelijktijdig met een intentieovereenkomst, waar ook naar verwezen wordt in het raadsvoorstel, maar die is en passant kwijtgeraakt. En dat terwijl de anterieure overeenkomst hierop gebaseerd is. Alleen al daarom zouden we terug naar de tekentafel moeten.

De gemeente heeft ook in dit geval de primaire verantwoordelijkheid en organisatie van het participatieproces bij de initiatiefnemer gelegd. Dat is, afgaande op de ervaringen van belanghebbenden, verre van optimaal verlopen. Gebrekkige communicatie, weinig transparantie, geen open houding. Dat voedt ons standpunt om de gemeente bij dit soort omvangrijke projecten een grotere rol te geven. Maar dan zijn we er nog niet, want ook de gemeente heeft bij dit project héél veel steken laten vallen. In de richting van omwonenden, maar ook in de richting van de initiatiefnemer. Dat geeft ons weinig vertrouwen en verdient echt aandacht. Het is tekenend dat de wethouder in een onderhoud met omwonenden letterlijk zegt dat er sprake is van “onbehoorlijk bestuur”, maar dat zijn opvolger die woorden met angstzweet op de rug inslikt en ervan maakt dat de communicatie niet zo lekker ging, maar dat er ook begrip moet zijn voor de werkdruk van de afdeling. Niet zo lekker ging? Dat is echt een understatement, als we zien hoe lang en hoe hevig omwonenden hebben moeten trekken en sleuren om in gesprek te komen. Om antwoord op hun vragen te krijgen. Dat er zienswijzen vergeten werden. En zo kunnen we nog even doorgaan. Het regent niet voor niets weer WOB verzoeken en juridische procedures zijn ook nu weer niet uitgesloten. Waar wethouder Franx tenminste nog eerlijk was door de onkunde te kwalificeren als onbehoorlijk bestuur, duikt de nieuwe wethouder ervoor weg. Wij vinden dat zeer stuitend.

Het had allemaal ook anders gekund. Want nogmaals, dat er op dit stukje grond wat anders komt… dat kunnen we begrijpen. Maar het gaat hier wel om 2e lijns bebouwing. Dan had je ook voor leeftijdsbestendige laagbouw kunnen kiezen. In plaats daarvan is de maximale nokhoogte hoger dan de bestaande bouw in de straat. Prima dat Groen Links daarvoor een motie indient, die wij ook zullen steunen, maar dat is uiteindelijk natuurlijk niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Het moge duidelijk zijn. Wat onze fractie betreft is dit plan nog lang niet rijp voor debat of besluitvorming. Het is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. En dus moet het opnieuw. Wij zullen dan ook overtuigd tegen stemmen.