Aangenomen motie GDP: ook budget variant voor opknapbeurt buitenruimte gemeentehuis

Het college wil de buitenruimte rond het gemeentehuis opknappen en heeft daarvoor een bedrag van circa 600.000 Euro begroot. Het voorkeursscenario dat uit het burgerparticipatietraject is gekomen, is zelfs nog substantieel duurder. Dit alles komt bovenop de verbouwing van het gemeentehuis, waar ook al ruim 6,5 miljoen Euro aan uitgegeven is. Het voorstel wordt binnenkort voorgelegd aan de raad.

Wij vinden dat de gemeente zuinig dient om te gaan met het belastinggeld van onze inwoners en ondernemers. Daarom heeft Goois Democratisch Platform al eerder aangegeven tegen deze exorbitante plannen te zijn. Om dat kracht bij te zetten, hebben wij bij de behandeling van de Perspectiefnota een motie ingediend waarmee wij het college oproepen om ook een doorgerekende variant voor te leggen waarbij alleen de meest noodzakelijke optimalisaties aan de buitenruimte worden uitgevoerd. Daarbij willen wij gelet op de huidige parkeerdruk en evenementen als Bussum op ijs zoveel mogelijk parkeerplaatsen behouden.

De motie werd met 23 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Alleen Christenunie en Hart voor BNM waren tegen.