Perspectiefnota 2020: futloos en rode cijfers

Niet eerder presenteerde een college van Gooise Meren zo’n marginale Perspectiefnota.

Niet eerder was onze reactie daarop dan ook zo kort:

  • Het dreigende begrotingstekort is zorgwekkend
  • Ambities worden niet verwezenlijkt
  • Verwachte tekorten en prijsontwikkelingen worden niet geduid
  • Investeringen worden niet concreet
  • Voor bezuinigingen worden geen keuzes gemaakt
  • Participatie, dienstverlening en voorzieningen blijven achter

…maar we gaan wel even een tijdelijk schoolgebouw voor 13 miljoen neerzetten, 6,5 ton uitgeven aan het opleuken van het plein voor het gemeentehuis, een peperdure ongewilde passantenhaven bij Naarden Vesting aanleggen, een ‘tiny forest’ voor een schamele ton planten en een monumentaal bruggetje voor (inmiddels) 2,5 miljoen opknappen!

Bij de behandeling van de Perspectiefnota zal Goois Democratisch Platform desalniettemin proberen om dit stuk met de nodige moties en amendementen wat meer kleur te geven. En daarmee onze gemeente!

Lees hier onze Algemene Beschouwingen.
Bekijk hier alle stukken.