College wil praten over uitpuilende P&R-terreinen

Recent hebben wij jullie via een van onze polls gevraagd naar jullie mening over de (te) volle P&R-terreinen bij Muiden en Bussum-Zuid. Regelmatig zijn daar de parkeerplaatsen namelijk al vroeg bezet. Soms worden de P+R-terreinen zelfs gebruikt als gratis alternatief voor parkeren op Schiphol; de vakantiegangers laten hun auto dan langere tijd op het terrein staan. Los van de discussie of het hier dan nog gaat om ‘correct’ gebruik van het P+R-terrein, is de overvolle bezetting in elk geval een duidelijk probleem. Wij vroegen jullie of en zo ja, hoe, de gemeente hier -in samenspraak met ProRail en/of de provincie – iets aan moet doen. Op onze online-poll hebben dit keer 92 personen gestemd. Maar liefst 38% (35 stemmers) vindt dat er een verbod of in ieder geval een parkeertarief ingesteld moet worden voor langer dan 48 uur parkeren. De gemeente moet dit dan ook handhaven. Een andere grote groep, 34% (31 stemmen) geeft aan dat als je op een P+R staat en verder gaat met het ov, je het terrein gebruikt zoals het bedoeld is, hoe lang je er ook staat. Voor 24% is de drukte in elk geval reden om aan te sturen op uitbreiding van het aantal plaatsen en slechts 4% geeft aan dat wie het eerst komt, die het eerst maalt.

We hebben de uitkomst van onze poll ook aan het college voorgelegd en hen gevraagd wat zij als oplossing zien voor de P+R-problemen. Zij erkennen deze en geven aan dat, onder meer uit onderzoek van Empaction Mobility blijkt dat op sommige momenten de beide terreinen een ‘meer dan 100% bezetting hebben’. Het college geeft aan dat ze al jaren probeert om het gebruik van fiets en openbaar vervoer te bevorderen. “Overvolle P+R-terreinen dragen daar niet aan bij, zeker niet als dan ook nog bekeurd wordt (hoe terecht ook) op foutparkeren. Daarover willen wij zeker in gesprek gaan of bestaande gesprekken voortzetten. NS is voornemens om, mogelijk samen met de gemeente, na te denken over het reguleren en uitbreiden van de bestaande capaciteit bij Bussum-Zuid. Met Rijkswaterstaat worden op dit moment gesprekken gevoerd over een mogelijk uitbreiding van de P+R Muiden.”

Wij houden de ontwikkelingen uiteraard voor jullie in de gaten en brengen jullie op de hoogte bij meer nieuws!