Vragen over Groene brug Naarden Vesting

Onze fractie heeft vernomen dat er een incident is geweest met het draaien van de Groene Brug in Naarden Vesting en dat de arbeidsinspectie daarbij is geweest. Gevolg is dat de brug nu niet meer gedraaid wordt en dat kan gevolgen hebben voor diverse activiteiten, waaronder de Sinterklaasintocht. Daarom stellen wij het college de volgende vragen:

Vraag 1
Kan het college aangeven wat er precies gebeurd is?

Vraag 2
Is de brug in eigendom van de gemeente of SMB? Wie is verantwoordelijk voor bediening/onderhoud?

Vraag 3
Mag de brug ook niet meer door vrijwilligers worden gedraaid?

Vraag 4
Heeft de situatie consequenties voor (o.a.) de Historische Haven, de Naardense Vaardagen en de Sinterklaasintocht?

Vraag 5
Hoe en op welke termijn wil de gemeente dit probleem oplossen? Kan elektrificatie van deze brug bijv. naar voren geschoven worden?

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de beantwoording.

UPDATE: Inmiddels zijn de vragen beantwoord. De antwoorden lees je hier. Wij zullen een vinger aan de pols houden, want het mag wat ons betreft niet gebeuren dat genoemde evenementen hierdoor in het gedrang komen.