Meerderheid raad dendert door met Brediusterrein

Tijdens de raadsvergadering van 22 mei heeft onze fractie betoogd dat zorgvuldigheid voorop moet staan bij de besluitvorming omtrent woningbouw op het Brediusterrein in Muiden. Daarom hebben wij voorgesteld om alvorens het stedenbouwkundige plan definitief vast te stellen, eerst nog een niet bindende marktconsultatie te doen en daarbij tevens te onderzoeken of meer sociale woningbouw mogelijk is dan initieel door het college wordt voorgesteld. Daarbij speelt ook de juiste afweging in de balans tussen koopwoningen en huurwoningen. Koopwoningen komen éénmaal in aanmerking voor de doelgroep, worden daarna met winst verkocht en zijn dan onbereikbaar voor diezelfde doelgroep.
 
Alleen al het grote aantal moties en amendementen voedt de gedachte dat college en raad wat dit onderwerp betreft niet op één lijn zitten en het plan onvoldragen is. Dan past geduld. Dan past een zorgvuldige houding. Een meerderheid van de raad dacht hier anders over en gaf na het debat direct een klap op het college voorstel. Ook ons voorstel om de besluitvorming over dit onderwerp uit te stellen tot de volgende raadsvergadering, zodat fracties een weloverwogen besluit kunnen nemen, werd door de meerderheid weggewuifd. Het was allemaal al voorgekookt.
 
Onze motie om nader juridisch advies in te winnen over de mogelijkheid van een privaatrechtelijk kettingbeding inzake blijvende toewijzing aan specifieke doelgroepen, kreeg wel een meerderheid. Wij denken dan met name aan een clausule dat blijvend toewijzing steeds bij voorrang geschiedt aan inwoners van de gemeente Gooise meren, die een herbezetbare sociale huurwoning achterlaten.
Wij zullen de verdere uitwerking van het plan kritisch blijven volgen.