Parkeernormen? Het college hoeft zich nergens wat van aan te trekken!

Tijdens de laatste raadsvergadering, lag een Raadsvoorstel voor waarmee het college de eerder vastgestelde parkeernormen in Gooise Meren kan blijven handhaven. Wat ons opviel, was dat het college zomaar van deze door de raad vastgestelde normen kan afwijken. De raad heeft een kaderstellende rol en zou dus op zijn minst geïnformeerd moeten worden over een (voorgenomen) afwijken van de norm.

Om dit kracht bij te zetten, hebben wij een amendement ingediend. Helaas kreeg het amendement allen steun van GDP, PvdA en CU. Wij zullen ons op dit vlak kritisch blijven opstellen.