Gemeente koopt “ijsland”, maar belooft dat dat los staat van realisatie passantenhaven / vaarverbinding

Tijdens de raadsvergadering van 3 april j.l. lag het Raadsvoorstel voor om gebouw “ijsland” te kopen. Dit pand, gelegen op de kop van Industrieterrein Naarden, nabij de Vesting, is een sta-in-de-weg voor de aanleg van de beoogde passantenhaven. Temeer de provincie bereid is om een groot deel van de aankoopsom op zich te nemen, heeft het college dit voorstel thans aan de raad voorgelegd.

Goois Democratisch Platform is sceptisch over de (kosten van) de aanleg van de passantenhaven, alsook voor de vaarverbinding daar naar toe. Recent is nog uit onderzoek gebleken dat de binnendoorvaartroute grote consequenties kan hebben voor de dichtligtijden van bruggen in Naarden, Muidrberg en Muiden en daarmee dus ook voor de doorstroming van het wegverkeer.

Het college heeft inmiddels toegezegd om v.w.b. de vaarverbinding en passantenhaven in hernieuwd overleg te gaan met de belangrijke stakeholders en belanghebbenden. Maar omdat het herstel van zichtlijnen bij de sloop van gebouw “ijsland” – ook zonder realisatie van een vaarverbinding – van grote waarde kan zijn, wil de wethouder toch op dit moment tot aankoop overgaan.

Nadat de wethouder op ons verzoek had toegezegd dat de bijdrage van de provincie niet afhankelijk is van het al dan niet doorgaan van de beoogde vaarverbinding en de realisatie van de passantenhaven, hebben wij uiteindelijk toch voor dit voorstel gestemd. Omdat het hoe dan ook voor Naarden een enorme verbetering is als de entree van de Vesting niet langer overschaduwd wordt door deze afzichtelijke loods. Dat neemt niet weg dat wij ons volledig vrij (blijven) voelen v.w.b. de afwegingen m.b.t. vaarverbinding en passantenhaven.

Het voorstel werd aangenomen met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen.