Burgemeester belooft meer inzet om kermisrellen te voorkomen

Naar aanleiding van raadsvragen van Goois Democratisch Platform, heeft de burgemeester toegezegd om toezicht en handhaving in de aanloopstraten rond de kermis uit te breiden. Hij neemt de suggesties van GDP daarbij mee, d.w.z. meer cameratoezicht, voldoende inzet van politie en boa’s en aanwezigheid van politie in burger. Op die manier wil de burgemeester de zaak bij een volgende editie van de kermis onder controle krijgen.

Dat de burgemeester aanvankelijk liet optekenen dat de kermis “rustig verlopen is”, wijt hij aan het late moment dat hij over de ongeregeldheden werd geïnformeerd. De burgemeester moest erkennen dat het beter was geweest als de politie hem hierover eerder had benaderd en daarnaast dat de communicatie tussen de politiechef en de politiewoordvoerder niet optimaal verlopen is.

 

De uitslag van de Kermis-poll laat de volgende resultaten zien:

De stemmers op onze website geven met een meerderheid van 51% aan dat ‘Strenger handhaven’ de voorkeur heeft. Minder populaire meningen zijn met 21% ‘Afschaffen’, ‘Vroeger op de avond stoppen’ met 14% of ‘Verplaatsen’ met 6%. Een kleine groep van 5% geeft aan dat er niets hoeft te gebeuren en dat het prima gaat zoals het nu gaat. Op de website-poll hebben 108 mensen gestemd.

Onze poll-uitslag van de app is enigszins anders. Hier geeft 39% aan dat ‘Strenger handhaven’ de voorkeur heeft, vervolgens geeft 24% aan dat ‘Beter cameratoezicht’ een uitkomst zou bieden en vindt 14% dat het ‘prima gaat zo’. ‘Vroeger op de avond stoppen’ en het ‘afschaffen van de kermis’ krijgen beide 11% van de stemmen. Aan onze app-poll deden 79 stemmers mee.