Gemeente gaat inwonersinitiatief Jacobus Verhoeflaan uitvoeren

Het inwonersinitiatief dat in september vorig jaar op ons platform werd geplaatst en erop ziet dat er in de Jacobus Verhoeflaan en de Albert Grootlaan in Naarden minder hard gereden wordt, zal door het college worden uitgevoerd. Dat is vandaag schriftelijk door de wethouder aan ons bevestigd. Het is het resultaat van meerdere besprekingen van onze fractie met de wethouder en een ‘wijkschouw’ op locatie.

Het gaat hier om een gebied dat als woonerf gekwalificeerd wordt. Omdat er geen duidelijke scheiding bestaat tussen stoep en straat, is het belangrijk dat de snelheidslimiet van 15 km/uur ook nageleefd wordt door het gemotoriseerd verkeer. Met name voor de kinderen van de in deze straten wonende gezinnen ontstaan volgens de bewoners nu nog regelmatig onveilige situaties.

Door een duidelijkere aanduiding van de maximum snelheid en het toepassen van snelheidsbeperkende maatregelen, zoals het plaatsen van bloembakken,  moet het woonerf veiliger worden. Onze fractie is blij dat het college inziet dat deze situatie beter kan en daar nu ook werk van gaat maken!