Nieuw inwonersinitiatief: moet de muziektent op het A. Dortsmanplein terug komen?

Er is een nieuw inwonersinitiatief gepubliceerd op ons platform, waarmee wordt beoogd om de oude (vaste) muziektent op het Adriaan Dortsmanplein in Naarden Vesting te laten terugkeren. De muziektent is wat de initiatiefnemer betreft een verrijking voor het plein, wat nu voornamelijk een groot parkeerterrein is. NB het gaat hier dus niet om de ‘mobiele’ feesttent, maar om een permanente muziektent.

Met het terugplaatsen van de tent kan er ook gekeken worden naar een herinrichting van het plein. De initiatiefnemer vindt het Adriaan Dortsmanplein nu vooral een racebaan en parkeerplaats voor auto’s en zou het mooi vinden als openheid en rust meer de boventoon gaan voeren. Er zal dan een oplossing moeten komen voor parkeren en er moet ook rekening gehouden worden met de zaterdagmarkt en theater de Mess (die er ook gebruik van kan maken). Omwonenden zouden een actieve rol moeten krijgen bij het bepalen van de herinrichting.

Stemmen op dit inwonersinitiatief is mogelijk tot en met 21 april. Daarna zal de fractie conform onze werkwijze “het net ophalen”, op basis daarvan het fractiestandpunt bepalen en het idee al dan niet verder brengen!