Veel vragen na alsnog verlenen vergunningen Oud Valkeveen

Goois Democratisch Platform is op zijn minst onaangenaam verrast dat de gemeente er in de eerste beoordeling van de vergunningaanvragen blijkbaar zo naast zat, getuige de afwijzingen die nu onterecht blijken. Temeer er voor héél veel geld juridisch advies is ingewonnen. Wij zullen het college hier samen met de PvdA vragen over gaan stellen.
 
Verder zijn wij benieuwd of het college gezien deze uitkomst rekening houdt met schadeclaims. Ook willen wij weten of het college een verdere stijging van het aantal bezoekers voorziet als de nu alsnog goedgekeurde bouwaanvragen worden uitgevoerd en hoe dat wordt bezien in relatie tot de verkeers- en parkeersituatie, bereikbaarheid voor hulpdienst en eventuele (geluids)overlast voor omwonenden. In het kader van de voorbereiding op een nieuw bestemmingsplan wegen immers ook overwegingen van ecologie, natuur en het woongenot van omwonenden. Onduidelijk is hoe die belangen zijn meegewogen bij de nieuwe besluiten.
 
De voornaamste vraag is natuurlijk hoe het college dit soort dure missers in de toekomst wil gaan voorkomen. 
Update 9 april: het college heeft de vragen beantwoord, maar wat ons betreft niet naar tevredenheid. Daarom hebben wij nieuwe vragen gesteld.