Na Natuurboulevard nu ook een versmald pad langs Googweg

Het fiets- en voetpad langs de Googweg in Muiderberg is onlangs opgehoogd en versmald. Daardoor lijkt het nu – net als bij de Natuurboulevard – te smal geworden voor gezamenlijk gebruik door fietsers, voetgangers en ruiters. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan.

Wij hebben hierover daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.  We willen weten of er een vergunning is aangevraagd (en verleend) voor deze werkzaamheden. En ook of er voorafgaand daaraan burgerparticipatie heeft plaatsgevonden met o.a. weggebruikers en omwonenden. Verder vragen wij ons af wie er voor de kosten opdraait, als de situatie weer aangepast moet worden.

Wij zien uit naar de beantwoording van onze vragen.