GDP: College moet kansen pakken voor sociale woningbouw

De afgelopen periode is er door college en raad meermaals gesproken over het achterblijven van de sociale woningvoorraad. Bij veel woningbouwprojecten wordt het streven van 1/3 sociaal niet gehaald. Goois Democratisch Platform vindt het belangrijk dat de schaarse mogelijkheden die er binnen onze gemeentegrenzen nog zijn om het aantal sociale huurwoningen uit te breiden, zo goed mogelijk benut worden. Daarom hebben wij het college hierover een aantal vragen gesteld:

Amersfoortsestraatweg
Enige maanden geleden is de bovenbouw van de Godelindeschool in Naarden naar het uitgebreide hoofdgebouw verhuisd. Hiermee is de dependance aan de Amersfoortsestraatweg leeg komen te staan. Bij de totstandkoming van de plannen voor het Stork-project, heeft de gemeenteraad dit als alternatieve locatie voor de beoogde sociale woningbouw genoemd. Dit is ook meegenomen in de Visie Amersfoortsestraatweg. Onze fractie wil graag weten wanneer het college deze visie (deels)  gaat uitvoeren, nu er feitelijk ontwikkelingen zijn door het leeg komen van de dependance van de Godelindeschool. Daarnaast wil onze fractie weten welke plannen het college heeft met de voormalige “zusterflat” aan de Amersfoortsestraatweg, die al geruime tijd leeg staat. Mogelijk zou deze locatie ook dienst kunnen gaan doen voor sociale woningbouw (in de vorm van renovatie of nieuwbouw).

Bredius
De Bredius in Muiden wordt de komende tijd ontwikkeld, met een combinatie van wonen en sport. Wij willen weten of het college bereid is om ter compensatie van de achterblijvende sociale woningbouw te onderzoeken of het aantal sociale huurwoningen op de Bredius alsnog omhoog geschroefd kan worden naar bij voorkeur 100%.

Wordt vervolgd…