College vindt zebra op KPC de Bazelstraat écht niet nodig

Naar aanleiding van een inwonersinitiatief op ons platform, hebben wij meermaals overleg gehad met de dienstdoende wethouder inzake de verkeersveiligheid op de kruising K.P.C. De Bazelstraat / H. Kamerlingh Onnesweg in Bussum. In de schoolspits is het hier o.a. voor kinderen dikwijls lastig om over te steken en dat levert meer dan eens gevaarlijke situaties op. Dat heeft onder meer te maken met de nogal moeilijk te overziene kruising met dubbele straten en de buslijn die hierlangs komt.

In eerste instantie vond het college het o.b.v. historische gegevens over de verkeersveiligheid niet nodig om maatregelen te treffen. Na enig aandringen is er nu een nieuwe observatie uitgevoerd. Ondanks dat wordt beaamd dat er in de schoolspits drukke momenten zijn, blijft men bij het standpunt dat er geen maatregelen nodig zijn. Onze fractie betreurt dat, temeer verkeersveiligheid bij scholen een speerpunt is van deze coalitie. Wij zien echter op dit moment geen andere mogelijkheden om het college op andere gedachten te brengen.

De reactie van het college: 

De strekking van ons eerdere antwoord was: het aantal leerlingen op de school is gelijk aan enige jaren geleden. Het aantal verkeersbewegingen op straat ook. Het onderzoek van toen is nog steeds representatief. Er zijn toen geen problemen geconstateerd met de oversteekbaarheid. Wel zijn er in de schoolspits tussen 8.15 en 8.45 uur drukke momenten. Wij zien op voorhand echter geen aanleiding om de situatie te wijzigen.

Gezien de vragen hebben wij toegezegd een nieuwe conflictobservatie ter plekke te doen. Deze is uitgevoerd op donderdag 10 januari. Specifiek is de oversteekbaarheid in combinatie met verkeersveiligheid bezien. Waarneming: Er zijn geen grote voetgangersstromen en/of fietsstromen waargenomen. In combinatie met een geringe hoeveelheid auto’s was er prima gelegenheid om over te steken op de hoek van de K.P.C. de Bazelstraat en de H. Kamerlingh Onnesweg.

Conclusie: wij zien (opnieuw) geen aanleiding tot het treffen van een maatregel.