Uitslag poll: 97% wil openbaar vervoer op loopafstand (maar de wethouder geeft niet thuis)

In 2021 start een nieuwe openbaar vervoer concessie. De provincie stelt in de nota van uitgangspunten o.a. dat de dichtstbijzijnde bushalte best op 10 minuten fietsafstand mag (blijven) liggen. Wij vroegen inwoners of zij het redelijk vinden om van inwoners te vragen om 10 minuten te fietsen, als zij gebruik willen maken van het openbaar vervoer.

Er hebben ruim 400 mensen aan deze poll deelgenomen en maar liefst 97% vindt dat openbaar vervoer op loopafstand bereikbaar moet zijn. Enerzijds omdat het OV er niet in de laatste plaats voor minder valide ouderen is (53%) en anderzijds omdat alleen met frequent OV op loopafstand autogebruik echt ontmoedigd kan worden (43%). Slechts een heel klein deel van de deelnemers aan deze poll vindt dat inwoners best een stukje kunnen fietsen, omdat openbaar vervoer niet in ieder gebied rendabel kan rijden (3%) of omdat OV er vooral voor jongeren is (1%).

De gemeenteraad behandelde op 13 februari de nota van uitgangspunten voor het openbaar vervoer in de komende tien jaar, zoals die is opgesteld door de Provincie Noord Holland. Goois Democratisch Platform vindt goed openbaar vervoer essentieel voor tal van doelstellingen en uitdagingen waar onze gemeente voor staat. Het moet dus niet zo zijn dat de bus je brengt van een plek waar je niet bent, naar een plek waar je niet wilt zijn, op een manier die je niet wilt. Dat lijkt wel te gebeuren als je inwoners vraagt om tien minuten naar een bushalte te fietsen. Onze fractie wil efficiënt en effectief openbaar vervoer. Het is prima om daarbij gebruik te maken van de technologische ontwikkelingen, zodat de capaciteit beter wordt afgestemd op de vraag, maar er moet geen verschuiving plaats vinden naar veredeld invalidenvervoer.

De woonkernen in Gooise Meren moeten goed bereikbaar zijn, maar zijn dat nu niet overal. In Muiden en Muiderberg rijden helemaal geen bussen meer door het centrum. In Muiden is het P&R terrein na het verplaatsen van het A1 tracé bovendien veel te ver weg komen te liggen én er stopt nog maar eens per uur een bus. In Muiderberg stopt er helemaal geen bus meer op het P&R terrein. Dat was vóór het tracé besluit wel zo, dus wij vinden dat we in de nieuwe concessie minimaal terug moeten naar dat niveau, inclusief een halfuursverbinding met een (kleine) bus door het centrum van Muiden en Muiderberg.  Dat is ook goed voor het toerisme en voor jongeren die met het openbaar vervoer naar school reizen.  Wij hebben wethouder Alexander Luijten (VVD) gevraagd om zich hiervoor in te zetten, maar verrassend genoeg wilde hij die toezegging niet doen.

Omdat in de nota van uitgangspunten niet tot in detail het openbaar vervoer wordt beschreven, zou de raad wat ons betreft óók betrokken moeten worden bij het programma van eisen dat in de volgende fase wordt opgesteld. Daarom steunden wij de motie van de PvdA die hier op zag, maar ook hier zag de wethouder dit tot onze verbazing heel anders, “omdat de collega wethouders in Huizen en Hilversum dat zo niet willen”. Je vraagt je dan af, voor wie zit dhr. Luijten nu eigenlijk in het college? Voor de regio of voor de inwoners van Gooise Meren?