Wijkwethouders moeten de wijk in!

Mede naar aanleiding van een aangenomen motie van Goois Democratisch Platform, heeft het college de inzet van wijkwethouders geëvalueerd.  De resultaten laten zien dat er werk aan de winkel is. Meer dan de helft van onze inwoners weet niet eens van het bestaan van wijkwethouders af. Slechts 23% van de respondenten heeft wel eens van een wijkwethouder gehoord en weet wat het inhoudt. 22% heeft ervan gehoord maar weet niet wat het inhoudt. Van alle respondenten weet 9% wie hun wijkwethouder is. Dit verschilt wel per kern: In Muiden weet 27% van de respondenten wie hun wijkwethouder is en in Muiderberg 24%. In Naarden is dat 12% en in Bussum slechts 5%.

Goois Democratisch Platform vindt het belangrijk dat inwoners snel en laagdrempelig bij het college terecht kunnen én dat wethouders goed op de hoogte zijn van wat er in buurten en wijken speelt. Daarvoor is het wijkwethouderschap een goed instrument, mits dat op de juiste manier wordt ingezet. Een inloopspreekuur kan een goede manier zijn om bekendheid en benaderbaarheid van wijkwethouders te vergoten. Deze suggestie deed GDP eerder al en wordt ook aangedragen met de evaluatie. Wij verwachten van het college dat daar nu uitvoering aan gegeven zal worden.

Verder komt uit de evaluatie naar voren dat het voor wijk-overstijgende zaken belangrijk is dat wijkwethouders aaneengesloten wijken toebedeeld krijgen en goed ondersteund worden door een wijkambtenaar. Wijkwethouders moeten betrokken zijn en regelmatig de wijk in gaan om te zien wat er speelt. Ook moet er aandacht zijn voor een snelle terugkoppeling en de verdere uitbouw van wijk- en buurtplatforms. Wij zullen de uitvoering van de aanbevelingen nauwlettend blijven volgen.

Lees hier de gehele evaluatie.