GDP stelt vragen over wildgroei verkeersborden

De verkeersveiligheid in ons land kan worden vergroot door overbodige verkeersborden van straat te verwijderen. Dat stellen Veilig Verkeer Nederland (VVN), het kenniscentrum verkeer en vervoer van de overheid (CROW) en de HR Groep, die alle verkeersborden in ons land heeft geregistreerd. De organisaties berekenden dat 20 procent van de waarschuwings- en gebodsborden overbodig is en voor verwarring onder verkeersdeelnemers zorgt. Zij roepen daarom gezamenlijk op tot aanpak van het probleem. Zie ook een recent artikel hierover in het AD.

Ook onze fractie ontvangt met enige regelmaat signalen van inwoners/ondernemers, die zich storen aan de overvloed aan verkeersborden. Niet alleen omdat verkeersdeelnemers “door de bomen het bos niet meer zien”, maar ook omdat het niet ten goede komt aan het straatbeeld. Als voorbeeld onderstaande foto van een zeer recent geplaatst “fietspad-bord” in Naarden Vesting. Het bord staat halverwege het pad, dat ook toegankelijk is (of was?!) voor voetgangers en auto’s kunnen het gebied überhaupt niet betreden. Men vraagt zich dan – terecht – af wat de toegevoegde waarde is van dit bord.

Wij vragen het college of er in Gooise Meren gehoor wordt gegeven aan de oproep van VVN, CROW en de HR Groep om overbodige verkeersborden te inventariseren en te verwijderen. Daarnaast zijn wij in dat kader benieuwd naar de noodzaak van plaatsing van onderstaand verkeersbord in Naarden Vesting.