UPDATE – Voorlopig geen automatische bediening sluis Muiden

Er zijn, o.a. door Goois Democratisch Platform, al veel vragen gesteld over het plan om de brugwachter op de sluis in Muiden te vervangen door camera’s. In de raadsvergadering van vanavond deed D66 dat opnieuw, n.a.v. een recente bewonersbijeenkomst hierover. Toen beweerde Waternet naar verluid dat al in januari met voorbereidingen wordt gestart, zodat de sluis vanaf maart op afstand bediend kan gaan worden.
 
Het college ziet dat heel anders. Er ligt nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning en gezien het monumentale karakter zullen hierover diverse partijen advies moeten uitbrengen. Minimale doorlooptijd: 26 weken. Op de vraag wat het standpunt van het college is, was wethouder Jan Franx duidelijk: “Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel, dus zolang een camera op een stok geen drenkeling kan redden zien wij dit niet zitten.” GDP ondersteunt dat standpunt van harte en is blij dat het college daar nu (alsnog) duidelijk over is. 
UPDATE: 20 december werd bekend dat na bestuurlijk overleg tussen de gemeente en Waternet besloten is dat bediening op afstand voorlopig van de baan is. De restauratie van de sluis en de nodige vervanging van het besturingssysteem gaan wel door. Wij houden een vinger aan de pols!