College kijkt constructief naar inwonersinitiatieven GDP

In de afgelopen periode zijn er diverse inwonersinitiatieven op ons platform verschenen, die een relatie hebben met verkeersveiligheid. Deze initiatieven werden breed gedragen door de inwoners die daarop gestemd hebben. Naar aanleiding daarvan zijn wij het gesprek aan gegaan met ambtenaren en college.

Inmiddels hebben wij hierover een terugkoppeling gekregen. De knelpunten worden tot ons genoegen door het college herkend en daarom wordt momenteel onderzocht of en zo ja op welke wijze daar wat aan gedaan kan worden.

  • Op de kruising K.P.C. De Bazelstraat / H. Kamerlingh Onnesweg in Bussum zal op korte termijn een nieuwe observatie gedaan worden in de schoolspits, waarbij de oversteekbaarheid in combinatie met de verkeersveiligheid wordt bezien.
  • Voor de Jacobus Verhoeflaan en Albert Grootlaan wordt onderzocht hoe de overgang van een 30 km zone naar woonerf vanaf de Zwarteweg beter zichtbaar/merkbaar gemaakt kan worden. Er wordt een kostenraming gemaakt van een wijziging tot ‘uitrit’ en als alternatief wordt een dubbele streep dwars over beide wegen genoemd.
  • Voor de Brediusweg wordt een kostenraming en ontwerp gemaakt voor de aanleg van een midden-eiland t.h.v. de Paulus Potterlaan, omdat het college onze zorgen deelt over een veilige oversteek in met name de schoolspits. Eerder was al een parkeerverbod ingesteld op het laatste deel van de Paulus Potterlaan.

Uiteraard houden wij je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van deze inwonersinitiatieven.