Antwoorden college leiden tot nieuwe vragen over veiligheid bruggen en viaducten

In de afgelopen periode heeft Goois Democratisch Platform meerdere keren vragen gesteld over de veiligheid van bruggen en viaducten, in het bijzonder het viaduct over de Naardertrekvaart. Uit de beantwoording blijkt nu dat er inderdaad sprake is van achterstallig onderhoud en schade aan het beton van dit viaduct. Verwacht wordt dat binnen nu en 15 jaar groot onderhoud moet plaatsvinden. De situatie wordt in de gaten gehouden, maar is volgens Rijkswaterstaat niet zodanig dat de constructieve veiligheid in het geding komt.

In de tussentijd blijken er van het viaduct over de Naardertrekvaart grote stukken beton naar beneden gekomen te zijn. Een groot gevaar voor wegverkeer en waterrecreanten, alsmede voor de dieren die onder het viaduct staan. Dat zet de beantwoording door college en Rijkswaterstaat in een ander daglicht en daarom hebben wij direct nieuwe vragen gesteld:

Vraag 1
Is het college (nog steeds) van mening dat Rijkswaterstaat adequaat toezicht houdt op de veiligheid van dit viaduct?

Vraag 2
Is het college van mening dat groot onderhoud van dit viaduct nog 15 jaar kan wachten?

Vraag 3
Heeft het college melding gedaan bij Rijkswaterstaat van de recent afgebrokkelde betonstukken en aangedrongen op het treffen van effectieve beheersmaatregelen?

Wij houden jullie op de hoogte van de beantwoording en het vervolg. Lees hier alle vragen die wij hierover in de afgelopen periode hebben gesteld.