Moet historische muziektent Naarden alsnog weg?

Sinds 1954 wordt in Naarden bij evenementen gebruik gemaakt van een bijzondere mobiele muziektent, destijds gebouwd door de firma Spijkstaal. De tent wordt o.a. gebruikt tijdens de Sinterklaasintocht, Koningsdag, Open monumentendag en Vestingzondagen. Toen vorig jaar het gerucht ging dat de gemeente van de tent af wil i.v.m. te hoge onderhouds- en opslagkosten, heeft Goois Democratisch Platform daar direct vragen over gesteld. In antwoord daarop werd door het college aangegeven dat de afweging of de maatschappelijke en historische meerwaarde van de tent opweegt tegen de kosten, nog gemaakt moest worden. Daarbij zou zo nodig ook gekeken worden of er in Gooise Meren een andere partij is die het beheer en onderhoud van de muziektent kan en wil overnemen. Het college zegde toe dat belanghebbenden, zoals Stichting Burgerzin, betrokken zouden worden en dat de raad t.z.t. geïnformeerd zou worden.

GDP ontvangt nu signalen dat de gemeente alsnog heeft besloten de muziektent te willen verkopen. Maatschappelijke instellingen, zoals Stichting Burgerzin, die gebruik maken van de tent zijn hierdoor zeer verontrust en voorzien grote problemen bij de organisatie van diverse feestelijke activiteiten in Naarden. Zij stellen bovendien dat zij desnoods zelf kunnen en willen voorzien in opslag en klein onderhoud, als daarmee de historische muziektent voor Naarden behouden kan blijven.

Wij begrijpen deze verontruste reacties goed en willen de muziektent voor Naarden behouden. Daarom hebben wij het college opnieuw vragen gesteld:

  1. Heeft het college bij de uitwerking van de economische visie, zoals eerder aangegeven, de afweging gemaakt of de muziektent behouden danwel afgestoten wordt? Zo ja, wat heeft het college besloten en welke inhoudelijke afweging ligt daar aan ten grondslag? Waarom is de raad hier (nog) niet over geïnformeerd?
  2. Heeft het college belanghebbenden betrokken bij deze afweging?
  3. Heeft het college (al) gezocht naar mogelijke partijen in of buiten de gemeente die beheer en opslag van de tent over zouden kunnen nemen? Of is de tent al verkocht?
  4. Is het college op de hoogte van de door Stichting Burgerzin aangedragen mogelijkheid voor opslag en (klein) onderhoud bij een bevriende ondernemer op het industrieterrein van Naarden? Zo ja, ziet het college hier mogelijkheden in?

Wij houden jullie op de hoogte!