Vragen over GAD boetes

GDP ontvangt steeds regelmatiger signalen van inwoners die grote moeite hebben met de controles op afvalscheiding die door de GAD worden uitgevoerd en de geldboetes die daarbij worden uitgedeeld. Zij voelen zich onheus bejegend en in hun privacy aangetast, doordat controleurs “in hun persoonlijke leven neuzen” en hen aanspreken alsof ze een ernstig milieudelict hebben begaan. Er zijn zelfs voorbeelden van zwaar invalide inwoners die zonder pardon op de bon worden geslingerd, omdat de mantelzorger klaarblijkelijk een papiertje in de verkeerde zak heeft gegooid. Draagvlak en motivatie om te scheiden kunnen hierdoor onder druk komen te staan. Daarom hebben wij tijdens de raadsvergadering van 21 november hierover de volgende vragen gesteld aan het college:
 
1. Komen er bij de gemeente ook steeds meer van dergelijke signalen/klachten binnen? Zo ja, hoe gaat het college daarmee om?
Antwoord: bij de gemeente, noch de GAD komen meer van dergelijke signalen binnen.
 
2. Wat zijn precies de afspraken met de GAD over controles en het opleggen van geldboetes?
Antwoord: de GAD kan zelf boetes opleggen, maar dat is een uiterst middel. Eerst wordt voorlichting gegeven en worden er waarschuwingen gegeven.
 
3. Denkt het college dat draagvlak om te scheiden wordt vergroot door inwoners te straffen, of door hen
beter te informeren en positief te stimuleren?
Antwoord: informeren en stimuleren gaan vóór straffen.
 
4. Deelt het college het standpunt van GDP dat het goed zou zijn als inwoners veel meer en beter betrokken worden bij de uitdaging om meer mensen effectief afval te laten scheiden?
Zo is het denkbaar om in een co-productie met inwoners een (betaalbare) oplossing te ontwikkelen om
afval eenvoudiger binnenshuis te scheiden d.m.v. een afvalbak met losse binnenemmers, zodat inwoners
niet steeds naar de kliko buiten hoeven te lopen (een veelgehoord bezwaar om te scheiden).
Antwoord: de GAD betrekt inwoners door te informeren en desgewenst uitleg te geven over afval scheiden (afvalcoaches). Van een participatietraject is geen sprake. De suggestie die wordt gedaan, kan ingebracht worden bij de GAD.
 
Aanvullend hebben wij gevraagd of doelgroepen met een lichamelijke of verstandelijke beperking anders behandeld worden / worden ontzien bij handhaving en wat er met de opbrengst van de boetes gebeurt. Hierop zal het college schriftelijk reageren. Wij blijven de handelswijze van de GAD kritisch volgen.