Motie wijkwethouders alsnog aangenomen

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft Goois Democratisch Platform een motie ingediend die erop ziet dat de “wijkwethouders” veel vaker de straat op gaan en daadwerkelijk in de wijken komen. Bij de besluitvorming hierover, staakten eerder de stemmen. Daarom werd deze motie tijdens de raad van 21 november opnieuw in stemming gebracht én alsnog aangenomen!

Het college zal de raad nu uiterlijk 1 februari a.s. nader moeten informeren over de manier waarop het wijkwethouderschap naar een hoger niveau wordt getild en voldoende onder de aandacht wordt gebracht bij inwoners/ondernemers. Bij de nieuwe invulling dient het college in elk geval mee te nemen dat wijkwethouders op regelmatige basis fysiek aanwezig zijn in de wijk (bijv. in de vorm van een spreekuur), zodat zij op vaste momenten laagdrempelig aanspreekbaar zijn voor inwoners en
ondernemers en zelf kunnen ervaren wat er op straat leeft.