Poll uitslag: Diffuus beeld over Natuurboulevard Muiden/Muiderberg

Om financiële redenen is de Natuurboulevard aangelegd als een gecombineerd ruiterpad, fietspad en voetpad. In de praktijk leidt dit nogal eens tot (bijna-)ongelukken, irritaties en zelfs geweld. Daarom vroegen wij onze inwoners of zij vinden dat er wat moet veranderen.

Van de ruim honderd deelnemers aan deze poll op ons platform, vindt een duidelijke meerderheid van 89% dat dit niet alleen een mentaliteitskwestie is en dat er dus echt wat moet veranderen aan het pad. Alleen wordt er verschillend gedacht over de oplossingsrichting.

Ongeveer een derde (34%) ziet het liefst dat het bestaande pad verboden wordt voor fietsers en dat daar ook op gehandhaafd wordt. De aanleg van een fietspad naast het voetpad, vindt steun bij ongeveer even veel mensen (28%). Een derde alternatief is het tegen gaan van gebruik door racefietsers door fysieke maatregelen te treffen, zoals drempels en zand. Deze oplossing wordt door 26% ondersteund.

Deze poll is ook uitgezet in onze eigen app en daar liggen de verhoudingen iets anders. Hier vindt 29% dat er niets hoeft te veranderen, omdat dit een mentaliteitskwestie is. Daartegenover staat 50% (fietspad naast voetpad), 16% (fysieke maatregelen  tegen racefietsers) en 6% (verbod voor fietsers).

Naar aanleiding van deze poll zal onze fractie het gesprek aan gaan met de wethouder. Wij hopen dat het college de noodzaak ziet om deze situatie te verbeteren en inwoners zal betrekken om tot de juiste oplossing te komen.