Algemene beschouwingen GDP bij begroting 2019-2022: Wat schotelt het college ons voor?

Momenteel wordt de begroting 2019-2022 en het college uitvoeringsprogramma behandeld in de gemeenteraad.

Bij de behandeling van het coalitieakkoord, constateerde onze fractie dat er na weken van onderhandelen een akkoord lag dat weinig concreet werd en geen echte diepgang kende. Vlees noch vis. Na maanden van wachten, was het dan ook te hopen dat dat prakje goed was opgewarmd en op smaak was gebracht, in de vorm van de programmabegroting en het college uitvoeringsprogramma. Helaas is de praktijk dat er vooral een mooi gedekte tafel staat, maar dat we voorlopig niet verder komen dan het voorgerecht.

Natuurlijk zien we dat het college handen en voeten heeft willen geven aan de vage ambities van deze coalitie. En soms lukt dat ook heel aardig, maar meestal blijven het vergezichten die pas op den duur tot echte keuzes zullen leiden. Na het woord ‘duurzaamheid’, dat ook in het college uitvoeringsprogramma liefst 90 keer opduikt, staat daarom het woord ‘onderzoek’ met 66 vermeldingen op nummer twee als meest voorkomend woord in het toekomstbeeld van dit college. En dus blijft de vraag “maar hoe dan?” binnen onze fractie klinken.

In onze algemene beschouwingen gaan wij verder in op de inhoud van de begroting en het college uitvoeringsprogramma. In de raadsvergadering van 31 oktober spreken wij deze algemene beschouwingen uit en volgt het debat. Besluitvorming staat gepland voor 7 november.