GDP gaat zich hard maken voor veiligere Jacobus Verhoeflaan & Albert Grootlaan

De afgelopen weken heeft er een nieuw inwonersinitiatief op ons platform gestaan. Dit gaat over de verkeerssituatie in de Jacobus Verhoeflaan en de Albert Grootlaan in Naarden. Bewoners maken zich zorgen over de (te) hoge snelheid waarmee auto’s hier dikwijls rijden. Het gebied is ingericht als woonerf. De bewoners stellen een aantal snelheidsbeperkende maatregelen voor, om de situatie veiliger te maken.

Het idee wordt door veel bewoners van de Jacobus Verhoeflaan en de Albert Grootlaan ondersteund. Daarom heeft onze fractie besloten om over het initiatief in gesprek te gaan met een gemeenteambtenaar van de afdeling Verkeer. Als er naar aanleiding daarvan nieuws te melden is, laten wij dat uiteraard weten.