Geen bankje op vestingwal met uitzicht op Vogelasiel

Eerder dit jaar is er een inwonersinitiatief op ons platform geplaatst, dat er op zag een bankje te plaatsen op de vestingwal t.h.v. de Lange Bedekte Weg in Naarden. Het bankje zou uitzicht geven op het Vogelasiel (Burg. Jur. Visserlaan). Het gaat om deze plek. Bekijk hier de locatie op Google maps.

Onze fractie heeft het initiatief voorgelegd aan de Stichting Monumenten Bezit, de eigenaar van de Vestingwallen. Zij hebben nu aangegeven niet mee te willen werken aan dit initiatief. De onderbouwing daarvoor is dat de bankjes op dit deel van de bedekte weg bewust allemaal achter de vestingwallen zijn geplaatst. Dit mede om het vestingbouwkundige karakter van de bedekte weg te behouden. Het is immers geen park maar een verdedigingswerk. De posities van de bankjes op de bedekte weg zijn destijds bepaald naar aanleiding van een landschapsvisie opgesteld in opdracht van de gemeente Naarden en het RVB. Op dit moment wil de SMB vasthouden  aan die visie en dus verder ook geen bankjes verplaatsen.