GDP stelt wethouder vragen over verkeersveiligheid KPC de Bazelstraat

Enige tijd geleden is er een nieuw inwonersinitiatief op ons platform geplaatst, dat ziet op de aanleg van een zebrapad op de K.P.C. de Bazelstraat/hoek H. Kamerlingh Onnesweg. Dit kruispunt is lastig te overzien, omdat er 5 wegen bij elkaar komen en er – behalve auto’s – ook bussen doorheen rijden. Het is een kinderrijke buurt, op weg naar school (de Hoeksteen) en op de terugweg steken hier heel veel kinderen over.

Het initiatief wordt breed ondersteund (66 van de 71 stemmen) en daarom zijn wij hierover in gesprek gegaan met de gemeente. Er heeft een schouw plaatsgevonden met de initiatiefneemster en een ambtenaar en er is een gesprek geweest met de wethouder. De gemeente ziet vooralsnog geen aanleiding om een zebrapad aan te leggen, of andere maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid ten goede komen. Daarbij wordt verwezen naar een in 2015 uitgevoerd verkeersonderzoek.

Aangezien de beleving van de buurt sterk afwijkt van de conclusies die de gemeente trekt en er bovendien het vermoeden bestaat dat de wijk sterk verjongd is, stellen wij de onderstaande vragen.

Vraag 1
Hoeveel kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar wonen er anno 2018 in deze wijk? Hoe verhoudt zich dat tot het aantal kinderen ten tijde van het laatste verkeersonderzoek (2015)?

Vraag 2
In welke periode en op welke tijdstippen heeft het laatste verkeersonderzoek plaatsgevonden? Kan het college een afschrift sturen van dit onderzoek? 

Vraag 3
Hoeveel verkeersongelukken zijn er in de periode 2013-2018 op of nabij deze kruising geweest?

Vraag 4
Hoe hoog zijn ongeveer de kosten voor de aanleg van een zebrapad?

Wordt vervolgd.