De grote zeesluis in Muiden, mee met de tijd of behouden van nostalgie? [Uitslag poll]

De grote zeesluis in Muiden is al jaren een prachtig monument in onze mooi vestingstad. Maar naast de cultureel historische en toeristische waarde, kent de zeesluis ook een praktisch nut: hij wordt nog steeds gebruikt om vaarverkeer door te laten van de Vecht naar het IJmeer en andersom. Sinds mensenheugenis wordt dit gedaan door de sluiswachter die er persoonlijk voor zorgt dat al het vaarverkeer veilig door kan. Tegenwoordig is het echter ook heel goed mogelijk om dergelijke werkzaamheden te automatiseren, bijvoorbeeld door camera’s en speakers te plaatsen rondom de sluis en deze op afstand te bedienen. Een dergelijke moderniseringsslag willen Waternet en het Hoogheemraadschap dan ook graag doorvoeren. Wij vroegen hierover jullie mening: is het een goed idee om de Grote Zeesluis op afstand te gaan bedienen, waardoor de sluis- en brugwachter overbodig wordt?

Er hebben dit keer 125 mensen gestemd op onze websitepoll. Ook via onze app, die zich niet alleen richt op inwoners van Gooise Meren, maar ook een bredere opinie peilt, hebben een hoop mensen hun mening gegeven. Wat vooral opvalt is dat zowel op de website als via de poll het antwoord ‘nee’, in verschillende varianten, veruit de meeste stemmen krijgt, te weten 90% (112 personen) van de websitestemmers en 65% van de app-stemmers. De website-stemmers vinden vooral dat de aanwezigheid van een sluiswachter gastvrijheid toont en bovendien de (toeristische) beleving stimuleert (44%, 55 stemmen). Dit vindt ook 39% van de app-stemmers. Daarnaast is de storingsgevoeligheid van bediening op afstand en hierdoor moeilijkheden bij het bieden van hulp bij onveilige situaties, voor veel nee-stemmers doorslaggevend (24%, 30 stemmen, in de app: 19% van de stemmers). Voor een iets kleinere groep (22%, 27 stemmers via de website en 7% van de app) is vooral de monumentale waarde van de sluis belangrijk; zij vinden dat het plaatsen van een veelvoud aan camera’s en speakers ten koste gaat van het monumentale aangezicht en de privacy van omwonenden.

Natuurlijk zijn er ook voorstanders. Opvallend is dat via onze app het aantal ja-stemmers groter (35%) is, dan via de website (10%). Het belangrijkste argument voor de ja-stemmers is de toekomstbestendigheid van Muiden: 6% van de websitestemmers en 18% van de app-stemmers vindt dat Muiden met de tijd mee moet gaan en niet kan achterblijven bij dergelijke ontwikkelingen. Een kleinere groep vindt vooral de kosten belangrijk, zij pleiten ervoor dat bediening op afstand goedkoper is en geen extra mankracht vereist (2% van de websitestemmers en 10% van de app-stemmers. Het argument dat bediening op afstand beter is voor de veiligheid, is voor slechts 2% van de websitestemmers en 7% van de app-stemmers het belangrijkste argument.

Al met al kunnen we dus stellen dat het merendeel van de deelnemers aan onze poll tegen het plaatsen van camera’s en speakers op het Rijksmonument de Grote Zeesluis is. De (toeristische) meerwaarde van de huidige inrichting verdient voor veel van hen de voorkeur. Deze uitslag zullen we bij het bespreken van dit onderwerp in de raad uiteraard meenemen. Uit de beantwoording van recente vragen van GDP blijkt dat dat nog niet direct aan de orde is.

Wil je ook over andere onderwerpen meepraten? Bekijk dan de nieuwe poll op onze website over de natuurboulevard in Muiden of deel jouw zorgen of vragen met ons via de website, een e-mail of de verschillende socialmediakanalen waarop we actief zijn. Heb je proactievere plannen? Deel dan jouw initiatief met ons! Wij onderzoeken graag samen met jullie de mogelijkheden.