Succesvolle raadsvergadering voor GDP

De raadsvergadering van heden avond is voor Goois Democratisch Platform goed verlopen. Twee door ons (mede) ingediende amendementen haalden een meerderheid in de raad. Twee moties hebben wij na toezeggingen van de wethouder kunnen intrekken.
 
De amendementen hadden betrekking op de Metropool Regio Amsterdam (aanvulling prioritering sociale woningbouw en werkgelegenheid) en de verordening werk en participatie (aanscherpen rechten, plichten en voorwaarden bij tegenprestaties). De moties gingen over het herstelplan oostelijke vestingwerken Muiden, meer specifiek over de hoogte van de meidoornhaag en de kap van bomen.