Nieuw inwonersinitiatief: afdwingen snelheidslimiet J. Verhoeflaan & A. Grootlaan Naarden

Bewoners uit de Jacobus Verhoeflaan en Albert Grootlaan hebben op ons platform een nieuw inwonersinitiatief ingediend, dat erop gericht is dat er in deze straten minder hard gereden wordt. Het gaat hier om een gebied dat als woonerf gekwalificeerd wordt. Omdat er geen duidelijke scheiding bestaat tussen stoep en verkeersweg, is het belangrijk dat de snelheidslimiet van 15 km/uur ook nageleefd wordt door het gemotoriseerd verkeer. Met name voor de kinderen van de in deze (en omliggende) straten wonende gezinnen ontstaan volgens de bewoners in de huidige situatie regelmatig onveilige situaties.

De initiatiefnemers stellen dat aanduiding woonerf bij veel mensen niet bekend is en dat het zou helpen als er een duidelijke aanduiding van de maximum snelheid bij de borden wordt geplaatst. Daarnaast zouden er bij het binnengaan van deze straten snelheidsreducerende maatregelen moeten worden genomen, zoals het plaatsen van plantenbakken.

Inwoners kunnen tot 9 oktober hun stem uitbrengen op dit inwonersinitiatief. Daarna bepaalt de fractie wat de eventuele vervolgstappen zijn.