Nieuwe vragen JOP’s Keverdijk

Goois Democratisch Platform heeft enige tijd geleden raadsvragen gesteld over de door het college voorgenomen realisatie van een of meer jeugdontmoetingsplaatsen in de wijk Keverdijk in Naarden. Mede naar aanleiding daarvan heeft het college de situatie nog eens zorgvuldig bestudeerd en is tot een besluit gekomen: er komt alleen op het voetbalveld aan de Keverdijk een JOP, dat daarvoor heringericht zal worden.

Dit besluit roept bij onze fractie enkele nieuwe vragen op, die wij inmiddels bij het college hebben neergelegd. Wordt vervolgd.