Meerderheid vóór vuurwerkvrije zone Keverdijk

De jaarwisseling is nog ver weg, maar toch heeft de gemeente Gooise Meren op 20 juni plannen gepresenteerd over het al dan niet aanwijzen van vuurwerkvrije zones. Na eerder dit jaar in reactie op vragen van Goois Democratisch Platform afwijzend te hebben gereageerd op de mogelijkheid van vuurwerkvrije zones, heeft het college nu toch belangstelling voor deze vergaande maatregel. Om te bekijken of vuurwerkvrije zones inderdaad overlast helpen beperken en het aantal klachten / schade gevallen zullen doen afnemen, is het college van plan een pilot te starten. Het beoogde gebied betreft het winkelcentrum van De Keverdijk in Naarden. Wij vroegen jullie naar jullie mening over vuurwerkvrije zones en deze pilot.

Op onze website-poll hebben in totaal 183 stemmers gereageerd en op onze app hebben 150 mensen hun mening gegeven over dit onderwerp. De uitkomsten verschillen enigszins van elkaar. Zo stelt 21% van de website-stemmers en 41% van de app-stemmers dat de vuurwerkvrije zone op De Keverdijk een goed idee is. 33% van de website-stemmers en 26% van de app-stemmers vindt dat ook, maar pleit daarnaast voor het instellen van vuurwerkvrije zones op andere locaties in de gemeente. In totaal stemt dus 54% van de website-stemmers en 67% van de app-stemmers vóór het instellen van één of meerdere vuurwerkvrije zones. Niet iedereen is echter voorstander van dergelijke zones. Zo’n 36% van de website-stemmers en 20% van de app-stemmers vindt dat de gemeente zich niet moet bemoeien met de vuurwerktraditie. Een ander deel, 9% van de website-stemmers en 13% van de app-stemmers, vreest dat een vuurwerkvrije zone niet te handhaven is.

Kortom: inwoners zijn redelijk verdeeld waar het over deze Oud & Nieuw-traditie gaat. Alles afwegende heeft Goois Democratisch Platform al eerder aangegeven voorstander te zijn van vuurwerkvrije zones, als daar grote overlast en schade door kan worden voorkomen. Denk in dat kader ook aan verzorgingstehuizen en dierenweides. Wij zijn dan ook benieuwd naar de uitkomst van deze pilot in Naarden en blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.