Inwonersinitiatief: eendenkooi komt er niet

Enige tijd geleden is er op ons platform een inwonersinitiatief geplaatst dat ziet op het opnieuw realiseren van een eendenkooi in de Vesting (t.h.v. de Utrechtse poort). Het initiatief kreeg brede ondersteuning en daarom heeft Goois Democratisch Platform het idee bij de eigenaar van de Vestingwerken (SMB) neergelegd (klik hier voor de brief). SMB heeft ons vervolgens samen met de initiatiefneemster uitgenodigd voor een gesprek om het initiatief te bespreken.

In het gesprek kwam naar voren dat SMB de Vestingwerken zoveel mogelijk wil terugbrengen naar de verdedigingsfunctie van weleer. Een eendenkooi sluit naar de mening van SMB niet goed aan bij dat militaire karakter en past meer in een park-achtige setting. Desalniettemin vindt SMB het idee sympathiek, maar opperde dat in een wat moderner jasje te steken. Zo kan er op de plaats waar vroeger de eendenkooi was een drijvend plateau komen waarop (wisselende) kunstwerken te zien zijn, gemaakt door lokale kunstenaars. En waar ook de eendjes op kunnen uitrusten. Wij hebben voorgesteld dit alternatief eerst via een poll op Facebook aan onze inwoners voor te leggen.

Van de 124 deelnemers aan de poll zegt 57% deze ‘moderne variant’ van een eendenkooi een slecht idee te vinden. De poll heeft 2,5 week open gestaan. Wij hebben de uitslag van de poll met de initiatiefneemster besproken en geconcludeerd dat we hier niet mee verder willen. Dat betekent dus dat dit inwonersinitiatief helaas geen vervolg zal krijgen. Wij zijn wel nog met SMB in gesprek over een ander initiatief.

Bespreking met de NMO