Wat doen we met geluidsoverlast door warmtepompen?

Met het terugdringen van de gasaansluitingen in nieuwbouw woningen en de discussie rond de energietransitie, komt steeds vaker de warmtepomp in beeld. Warmtepompen worden op dit moment door de overheid gezien als een belangrijk alternatief voor de cv-ketel op gas, maar veroorzaken ook veel geluid en daardoor overlast. Met een warmtepomp kun je het huis verwarmen of koelen. Hierbij maakt de pomp een brom of zoem wat soms uren achter elkaar door kan gaan. Het geluid kan oplopen tot 60 á 70 decibel, wat kan worden vergeleken met auto’s die op 15 meter afstand langsrijden. Omdat het geluid afwijkt van natuurlijk geluid, valt het op en kan het overlast en aantasting van het woongenot veroorzaken. Burgers die geluidsoverlast ervaren, kunnen op dit moment nergens met hun klacht terecht. Voor vaste airco’s, vaste ventilatoren en andere installaties in een woning stelt het Nederlands Bouwbesluit geluidsgrenzen. Maar die grenzen gelden niet voor installaties buiten de woning.

Daarom hebben wij hier vragen over gesteld aan het college, de beantwoording lees je hier. Onze conclusie is dat er binnen de gemeente geen adequaat en actueel (geluids)beleid bestaat, als het gaat om herrie door warmtepompen. Wij zullen het college n.a.v. de beantwoording vragen of dit beleid er alsnog kan komen.