Constructief overleg met SMB over tweetal inwonersinitiatieven

Een afvaardiging van Goois Democratisch Platform heeft vanmiddag samen met de indieners van twee inwonersinitiatieven een constructief gesprek gehad met Stichting Monumenten Bezit (SMB), eigenaar van de Vestingwerken. Onderwerp van gesprek was het idee van Constanze Tensen om de eendenkooi in ere te herstellen. Daarnaast is gesproken over het plan van Brigitte X om een bankje te plaatsen op de vestingwal t.h.v. het Vogelasiel.

SMB wil de Vestingwerken zoveel mogelijk terugbrengen naar de verdedigingsfunctie van weleer. Een eendenkooi sluit naar de mening van SMB niet direct aan bij dat militaire karakter en past meer in een park-achtige setting. Desalniettemin vindt SMB het idee sympathiek, maar oppert dat in een wat moderner jasje te steken. Zo kan er op de plaats waar vroeger de eendenkooi was een drijvend plateau komen waarop (wisselende) kunstwerken te zien zijn, gemaakt door lokale kunstenaars. En waar ook de eendjes op kunnen uitrusten. Wij hebben voorgesteld deze wat eigentijdsere suggestie eerst via Facebook aan onze inwoners voor te leggen. Wordt vervolgd.

Ook voor wat betreft het voorstel om een extra bankje op de vestingwal te plaatsen, toont SMB zich constructief. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het verplaatsen van een bestaand bankje, dat nu op een onhandige plek staat. Maar hiervoor moet eerst uitgezocht worden van wie de bankjes eigenlijk zijn, van SMB of van de gemeente. SMB komt hier bij ons op terug.

Al met al een goed gesprek, in een poging deze inwonersinitiatieven tot realisatie te brengen.