Inwonersinitiatief Kinderpardon bezegeld met aangenomen motie

Tijdens de raadsvergadering van 13 juni is een motie van Goois Democratisch Platform en Partij van de Arbeid aangenomen, die er op ziet dat het college er bij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid voor pleit dat er een werkbare oplossing komt voor in onze gemeenschap gewortelde kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen en i.h.k.v. het vreemdelingenbeleid dreigen te worden uitgezet. Voor deze kinderen is Nederland hun thuis. De aanleiding voor deze motie was een initiatief op ons platform, dat brede steun kreeg. En nu dus ook in de raad: 18 stemmen voor, 12 stemmen tegen. Alleen VVD, Hart voor BNM en 50+ waren tegen.

Kinderen zijn geworteld als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn, nadat zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Het Kinderpardon wordt zó strikt uitgevoerd dat inmiddels 98% van de aanvragen wordt afgewezen. De meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan vertrek, het zgn. meewerkcriterium. Hierdoor dreigt momenteel voor ongeveer vierhonderd in Nederland gewortelde kinderen uitzetting naar een land dat hen vreemd is en waarvan ze vaak de taal niet eens spreken. Dergelijke situaties kunnen de lokale gemeenschap ontwrichten en de ontwikkeling van de desbetreffende kinderen geweld aan doen. In de gemeente Gooise Meren dreigden de afgelopen jaren ook enkele gewortelde kinderen uitgezet te worden, wat in dit geval voorkomen is doordat Staatssecretaris Dijkhof zijn discretionaire bevoegdheid heeft ingezet. In het coalitieakkoord werd over dit onderwerp geen standpunt ingenomen. Deze motie is geïnspireerd op de landelijke petitie “Ze zijn al thuis”.