Coalitie houdt coalitieakkoord vaag

Goois Democratisch Platform heeft tijdens de raadsvergadering van vanavond tevergeefs een poging gedaan om wat meer kleur te geven aan het coalitieakkoord van Gooise Meren. Behalve de aangenomen motie m.b.t. het Kinderpardon, wilde de coalitie de eigen beloftes en ambities niet concretiseren door direct werk te gaan maken van de afschaffing van de hondenbelasting en in het kader van burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing de mogelijkheid van raadgevende referenda en burgerinitiatieven mogelijk te maken. Een gemiste kans. Goois Democratisch Platform zal zich hiervoor blijven inzetten.