Uitslag weekpoll: verbod op vuurtje stoken, betutteling of noodzaak?

Je kon de afgelopen dagen geen straat doorfietsen of je rook wel ergens de kenmerkende geur van een aangestoken barbecue of zag de oranje-gele gloed van een brandende vuurkorf. De zomer is in aantocht en daarmee ook het seizoen van lekker lang buiten zijn en buiten eten. Voor velen hoort daar een vuurtje of barbecue bij, maar er gaan ook steeds meer stemmen op voor het ontmoedigen of zelfs verbieden van het stoken van hout. Want niet alleen in de zomermaanden, maar ook in de koudere tijd veroorzaakt het verbranden van hout, bijvoorbeeld in houtkachels of open haarden, risico’s voor de volksgezondheid. Mensen met gevoelige luchtwegen, bijvoorbeeld astma- of COPD-patiënten, kunnen hier extra veel last van ondervinden. Onze vraag aan jullie was dan ook: wordt het tijd dat de gemeente optreedt tegen het stoken van hout?

In totaal hebben maar liefst 449 stemmers op onze website-poll gereageerd. Opvallend genoeg hebben in de eerste periode de meeste stemmers zich uitgesproken tegen bemoeienis van de overheid. Een kleinere groep pleitte voor een verbod op het stoken van hout. In de laatste paar dagen dat onze poll online stond op onze website, hebben wij echter een enorme toename gezien in het aantal stemmen op een verbod op het stoken van hout, afkomstig van IP adressen uit het hele land. Wij vermoeden dan ook dat een dominante groep ons platform heeft gevonden en gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om hun stem te laten horen. Zo bewijst ons platform ons uitgangspunt: uw stem wordt gehoord! De einduitslag van de poll is dan ook als volgt:

Van de 449 stemmers op de websitepoll geeft 47% (210 stemmers) aan dat het stoken van hout verboden moet worden. Een kleinere groep van 37% (168 stemmers) vindt dat de overheid zich niet moet bemoeien met dit soort zaken en 71 stemmers (16%) vindt ontmoediging, zonder verbod, een goed idee. De uitslagen van dezelfde vraagstelling in onze app, geven een ander resultaat. Daar geeft 47% van de stemmers aan dat de overheid zich niet met dergelijke zaken moet bemoeien, vindt 39% een ontmoedigingsbeleid een goed plan en geeft (slechts) 14% de voorkeur aan een totaalverbod op het stoken van hout.

De uiteenlopende resultaten op de verschillende peilplekken geven dus geen eenduidig beeld. Als we daarbij ook rekening houden met de vrij plotse ommekeer in het dominante antwoord op onze website-poll kunnen wij de volgende conclusies trekken:

1. Over het stoken van hout wordt zeer verschillend gedacht;
2. Een totaalverbod wordt door een dominante groep als zeer wenselijk beschouwd; deze groep heeft ons platform goed weten te vinden en gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun mening hierover te laten horen;
3. Het is voor ons moeilijk om als partij een standpunt in te nemen over deze materie, gezien de verdeeldheid onder de stemmers op verschillende plekken en de waarschijnlijke over-representatie van een dominante groep die pleit voor een totaalverbod op het stoken van hout.

Om de bovenstaande redenen zal meer en representatief onderzoek nodig zijn als de gemeente beleid wenst te voeren op het stoken van hout.