Uitslag & vervolg inwonersinitiatief m.b.t. kinderpardon

Het inwonersinitiatief dat ziet op een ondersteuning van het kinderpardon door onze gemeente, heeft 24 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 stem neutraal gekregen. De fractie heeft het initiatief besproken en komt tot de volgende overwegingen en conclusie:

  • Alhoewel er niet heel veel stemmen zijn uitgebracht, is duidelijk dat een meerderheid vindt dat onze gemeente zich achter de landelijke campagne voor een ruimere regeling voor het ‘kinderpardon’ moet scharen;
  • Meer dan 25 gemeenten gingen ons daarin voor, waaronder Groningen, Vlissingen, Nijmegen en Arnhem;
  • Het is niet bekend of er ook in onze gemeente kinderen zijn die op basis van de huidige regeling – na jaren – ons land moeten verlaten.

Onze fractie komt tot de conclusie dat het een goed idee is om als gemeente een signaal af te geven m.b.t. het kinderpardon, ook als er geen kinderen in onze gemeente zijn die hiermee te maken hebben. Wij zullen de partijen die thans tot een coalitieakkoord trachten te komen, verzoeken om dit mee te nemen. Als zij dat in eerste instantie niet doen, zullen wij het bij de behandeling van het coalitieakkoord alsnog inbrengen in de vorm van een motie.