Uitslag & vervolg inwonersinitiatief m.b.t. honden-uitrenplaats

Het inwonersinitiatief dat ziet op een omheinde uitrenplaats voor honden in Bussum, heeft 17 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 1 stem neutraal gekregen. De fractie heeft het initiatief besproken en komt tot de volgende overwegingen en conclusie:

  • Er zijn relatief weinig stemmen uitgebracht op dit initiatief, waardoor het lastig is om te bepalen hoe representatief de uitkomst is;
  • Alhoewel niet omheind, zijn er binnen de gemeente op steenworp afstand van de bebouwde kom diverse losloopgebieden voor honden;
  • De financiering van een uitrenplaats zou uit de hondenbelasting moeten komen, maar deze belasting wenst GDP juist af te schaffen.

Gezien bovenstaande, komen wij tot de conclusie dat wij vanuit Goois Democratisch Platform geen vervolg zullen geven aan dit initiatief.